Markt en Missie

Ontwikkeling en Beheer van duurzame energie-installaties staan vandaag de dag volop in de belangstelling. Toch is energie-exploitatie voor u als vastgoedeigenaar, bouwer en projectontwikkelaar geen kernactiviteit. 
istaDES staat, met haar partners, garant voor vakkundige ontwikkeling van uw duurzame energie-installatie en ontzorgt u door haar specialistische kennis van techniek, wet- en regelgeving en administratieve processen. Kwaliteit, prestatiegaranties en het volledig ontzorgen van de klant zijn hierbij onze kernwaarden.   

istaDES neemt ook het beheer en management van u over. Samen met uw installateur slaan wij de handen graag ineen om u hierin geheel te ontzorgen. Zo kunnen wij een verregaande samenwerking met u en uw onderhoudspartij aangaan om de continuïteit van energielevering aan uw eindgebruikers te waarborgen en waar mogelijk op kosten te besparen. Alle werkzaamheden die verband houden met het beheer kunt u bij istaDES onderbrengen. Daarbij blijven kennis en kunde aangaande uw energie-installatie in uw organisatie behouden. 
En belangrijker nog: U kunt het rendement van uw installatie verhogen, storingen voorkomen en energiekosten voor uw eindgebruikers verlagen.


Samenwerking met istaDES leidt tot:

  • Ontzorging
  • Samenwerking
  • Behoud van kennis
  • Kostenvoordeel
  • Duurzaamheid en Continuïteit


istaDES ontzorgt u bij de volgende installaties:

  • Blokverwarming
  • Stadsverwarming
  • Duurzame energie-installaties, zowel collectief als individueel