Privacy verklaring

ista verwerkt persoonsgegevens om bijvoorbeeld afrekeningen te maken voor bewoners. Als u geïnteresseerd bent hoe wij dit doen, welke benodigde gegevens hiervoor worden gebruikt en hoe ista deze informatie beschermd, dan verwijzen wij u naar ons verklaring.

Privacy verklaring

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen consumenten (bewoners) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten zijn namelijk versterkt en uitgebreid. In de verwerkersovereenkomst hebben wij de afspraken rondom de privacy van bewoners vastgelegd om deze met elkaar te borgen. Deze verwerkersovereenkomst vindt u onderstaand ter naslag.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw contactpersoon bij istaDES.

Als verwerker vinden wij het belangrijk transparant te zijn in onze privacy maatregelen. Het meest actuele overzicht vindt u hier.