Wij voegen duurzame waarde toe aan gebouwen voor de bewoners en de beheerders. Hiertoe beheren wij gegevens en processen waarmee we de gebouwen klimaatvriendelijk, veilig en comfortabel maken.

Beheer van (duurzame) energie-installaties wordt steeds belangrijker. Energiebesparing en wetgeving hieromtrent blijven hoog op de politieke agenda staan. Daarnaast neemt het milieubewustzijn en de daarmee samenhangende maatregelen een steeds grotere rol in. Voor veel corporaties is duurzame energie-exploitatie niet langer een kernactiviteit. Ook veranderingen in wetgeving gaan snel, waardoor corporaties onvoldoende kennis van energie-installaties in huis hebben. Dit zorgt ervoor dat het vaak lastig is het beheer van de energie-installatie individueel op te pakken. 

Samenwerking tussen istaDES en ista Nederland

Veel beheerders werken voor verbruiksafhankelijke afrekening samen met ista Nederland. Een goed beheer van de energie-installaties is hier weliswaar nauw aan verbonden, maar is een andere 'tak van sport'. Dit heeft ertoe geleid dat ista Nederland een aparte business unit heeft opgezet: istaDES

Voor veel vastgoedeigenaren is het beheren van (duurzame) energie-installaties complex. Het vraagt aandacht, kennis en tijd. istaDES richt zich volledig op dit energievraagstuk. Samen met uw installateur slaan wij de handen graag ineen om u hierin geheel te ontzorgen. Zo kunnen wij een verrregaande samenwerking met u en uw onderhoudspartij aangaan, om de continuiteit van energielevering aan uw eindgebruikers te waarborgen. Hierbij krijgt u een compleet inzicht in het technisch en financieel rendement van de energie-installatie. Ook de administratieve activiteiten en het persoonlijk contact met uw eindgebruikers kan istaDES volledig van u overnemen. Daarbij worden uw eindgebruikers op de juiste wijze geïnformeerd en wordt er voldaan aan de wet- en regelgeving.

Samenwerking met istaDES

Samenwerking met istaDES leidt tot:

 • Volledige ontzorging
 • Behoud van kennis
 • Kostenvoordeel
 • Duurzaamheid en Continuïteit

Ontzorging

istaDES ontzorgt u bij de volgende installaties:

 • Blokverwarming
 • Stadsverwarming
 • Duurzame energie-installaties, zowel collectief als individueel 

Kwaliteit

istaDES staat voor:

 •  kwaliteit, transparantie, duurzaamheid en continuïteit voor woningcorporaties, eigenaren en huurders
 •  onderbouwing voor het verduurzamen van de energievoorziening 
 •  brede interpretatie van ‘duurzaam’: duurzaam op het gebied van energie, maar ook in termen van betrouwbaarheid en economie: betaalbaar en financierbaar

Een stap vooruit

Wij maken nu onze producten en diensten al geschikt voor het IoT (Internet of Things). In de nabije toekomst zullen miljarden slimme apparaten rechtstreeks met elkaar communiceren. Als stuwende innovatieve kracht in onze sector maken wij daarom onze gebouweninfrastructuur systematisch geschikt voor verbinding met het IoT. Daardoor verkeren we in de positie waarin we oplossingen en casussen samen met onze klanten ontwikkelen voor het intelligente gebouw van de toekomst.

EEN ista

"Wij”, dat zijn de meer dan 5.500 medewerkers van ista in 24 landen. We zijn met elkaar verbonden door de gemeenschappelijke wens om DE partner voor digitalisering en slimme oplossingen te worden voor gebouwbeheerders en hun bewoners. Wij willen dit pad naar de toekomst bewandelen samen met 450.000 beheerders en 13 miljoen bewoners over de hele wereld, waar onze producten en diensten worden toegepast.

Feiten en getallen

 • 5300
  medewerkers
 • 0
  landen
 • 0Mio. t CO2
  vermeden emissie in Duitsland
 • 225999950
  verbonden apparaten
 • 59399950
  apparaten
 • 12999950
  bewoners van gebouwen over de hele wereld

"Wij willen DE partner worden voor digitalisering en slimme oplossingen in gebouwen."

ista Management

Management

Jörg Plönissen

Algemeen Directeur Nederland & België

Jörg Plönissen (1961) is sinds 2004 algemeen directeur van ista Nederland. Voor die tijd bekleedde hij diverse managementfuncties binnen Siemens en Fujitsu. Speerpunten in die periode waren ERP-oplossingen voor de nutssector en cash managementoplossingen voor de retailbranche. Sinds 2004 is zijn focus gericht op de verandering van ista naar een full service leverancier; volledige ontzorging van klanten en de ontwikkeling van tools om volledige transparantie te bieden aan klanten en eindgebruikers in de levering en het individueel verbruik van energie. Sinds 2013 is hij voorzitter van de NL.V.V.E., de Nederlandse vereniging voor de submetering markt. 
Vanaf medio 2021 is Jörg tevens algemeen directeur van ista België.

Arjan van Steijn

Financieel Directeur Nederland & België

Arjan van Steijn (1976) is sinds december 2021 werkzaam bij ista Nederland als Manager Financiën a.i. Voor die tijd bekleedde hij diverse controller- en managementfuncties bij o.a. Microsoft Nederland, BT, Logex, Stryker en NBCU waar het accent met name lag op financial control, corporate compliance en improvement en efficiency. Deze ervaring in zijn vakgebied zet hij per 1 maart 2022 in voor ista als Financieel Directeur Nederland & België. Naast deze verantwoordelijkheden stuurt Arjan ook de afdelingen HR en IT aan.  

Martijn Luger

Commercieel directeur

Martijn Luger (1987) is sinds 2009 werkzaam bij ista Nederland. Hij begon zijn loopbaan in de functie van Accountmanager en groeide door naar Sales Manager. Op 1 oktober 2019 heeft hij de stap gemaakt naar Commercieel Directeur, waar hij naast het accountmanagement team en de commerciële binnendienst verantwoordelijk is voor alle commerciële activiteiten van ista Nederland. Samen met zijn team vertaalt hij de behoefte van de klant naar een optimale dienstverlening.

Onze waarden

De Shared Values (waarden) van ista vormen het fundament van ons bedrijf. Zij vertegenwoordigen niet alleen de identiteit van ista, maar ook de manier waarop onze collega's in 24 verschillende landen samenwerken. Met dynamische markten die voortdurend veranderingen ondergaan, staan we dagelijks voor nieuwe uitdagingen en kansen. In dat licht moeten wij ons zowel structureel als cultureel blijven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onze Shared Values altijd een weerspiegeling zijn van de marktomstandigheden en van onze strategische doelen.

Onderstaande 5 Shared Values zijn voor ista van groot belang.