Krijg grip op het energieverbruik met ReduQ

De module Monitoring richt zich op het verbeteren van de energetische prestaties van uw energie-installatie.  Dit doen wij via ReduQ.

Het is van belang zo efficiënt en voordelig mogelijk warmte te leveren aan uw bewoners en te voldoen aan de warmtevraag in uw complexen. Met een goed waterzijdig ingeregelde installatie kunnen deze kosten maar liefst 20% omlaag worden gebracht.

Het is daarom niet alleen van belang de warmte individueel te meten en te monitoren, maar ook om precies te weten wat er in uw ketelhuis en/of duurzame energie-installatie gebeurt. ReduQ biedt alle informatie om het warmteaanbod goed af te stemmen op de warmtevraag en waarmee u veel energie kunt besparen. Dit doen wij door alle energiestromen te meten en te monitoren, waardoor u volledig inzicht krijgt in het functioneren van de installatie. Met dit inzicht krijgt u meer grip op het energieverbruik, kunt u energiebesparende maatregelen nemen, dan wel een traject voor verduurzamen inzetten.

Monitoring en optimalisatie

istaDES kan alle energiestromen in uw energie-installatie meten. Dit levert een grote hoeveelheid meetdata op die kan worden ingezet om een gebouw optimaal te laten presteren. Alle data worden in kaart gebracht en beoordeeld waarna gerichte aanpassingen mogelijk zijn en een optimaal comfort kan worden behaald bij een minimaal energieverbruik. Het platform ReduQ geeft inzicht in alle relevante data uit uw energie-installatie waardoor prestatieverbetering, optimalisaties en besparingen te realiseren zijn en de levensduur van de installatie te verlengen. De realisatie daarvan begeleiden wij, zodat de beoogde prestatieverbeteringen ook daadwerkelijk behaald worden.

Met geavanceerde analyses kunt u of uw onderhoudspartij de installatie eenvoudig in de gaten houden aan de hand van heldere grafieken in een webomgeving die ieder half uur wordt bijgewerkt. Daarnaast rapporteren wij u periodiek over de prestaties. 

ReduQ, voor een compleet inzicht

ReduQ is beschikbaar in de pakketten Basis, Extra en Premium. Voor een goed beheer van uw energie-installatie zullen wij het pakket ReduQ Extra toepassen.

Over deze informatie beschikt u met ReduQ Extra:

 • Dagstanden 
  Gebruik de interactieve grafiekweergave en datagroeperingsfuncties op basis van uw bestaande hardware met dagstanden. Waardes worden direct getoond zodra uw meetinfrastructuur de nieuwe metingen naar onze servers heeft gestuurd.
 • Berekening van rendementen en verliezen 
  Hier krijgt u inzicht in het prestatieniveau van uw installatie en weet u precies of er nog optimalisaties mogelijk zijn.
 • Berekening van Gigajouleprijs 
  Via deze berekening komt u te weten of de gigajouleprijs voldoet aan de eisen van de Warmtewet.
 • Samengestelde virtuele meters 
  Bespaar op hardware door berekening van virtuele meters. Heeft u bijvoorbeeld drie hoofdmeters dan kan Mijnketelhuis het totaal van deze drie meters tonen als één berekende meter. Indien u ook over een gasmeter beschikt, dan kan het systeem ook een totaal rendement berekenen.
 • Alarmering en Realtime inzicht 
  De tool biedt u de mogelijkheid intoleranties of grenswaarden in te stellen. Via een 24/7 alarmfunctie worden u en uw installateur in kennis gesteld (via sms en/of e-mail) bij een afwijkende flow of watertemperatuur. Op basis van nauwkeurige data, met een meetinterval van 30 minuten, heeft u inzicht in uw installatie en is snel handelen mogelijk. Hierdoor kunt u klachten van uw eindgebruikers voorkomen. 
 • Push alarm 
  Een nog snellere methode is wanneer uw energie installatie en/of uw gebouwbeheersysteem beschikt over een potentiaal-vrij contact voor indicatie van een probleemsituatie of vergrendelende storing. In dat geval kan ons centrale modem u binnen enkele minuten hiervan een melding toesturen via sms en/of e-mail.

Uw ReduQ maandrapportage

Door meting en monitoring van alle energiestromen in uw installatie(s) wordt veel uiteenlopende data verzameld. Met een juiste analyse van deze data is het mogelijk om waardevolle trends en problemen in uw installatie te detecteren.

Al deze informatie kunnen wij voor u inzichtelijk maken in een year to date (ytd) maandrapportage. In heldere grafieken tonen wij u o.a. inzicht in het energieverbruik in kWh/m2, het rendement per object, behaalde kpi's en de CO2 uitstoot van uw gebouwen en vergelijken deze met voorgaande jaren. Zo kunt u precies volgen welke effecten de eventueel ingezette verbetertrajecten hebben op uw installatie.

Daarnaast ondersteunen wij u bij de analyse van de rapportage en adviseren u over mogelijke risico's, optimalisaties, verbeteringen en mogelijkheden op het gebied van verduurzaming.

Meer informatie over de rapportage van uw objecten? Neem contact met ons op via 010 2455700.

 

ReduQ video

ReduQ video