Kansen en valkuilen WKO installaties

Een goed functionerende WKO levert energiebesparing op. En ook: een goed functionerende WKO is niet vanzelfsprekend. Zo kunnen er diverse oorzaken zijn voor ontevreden eindgebruikers. In de praktijk blijkt er vaak onvoldoende aandacht voor goed en zorgvuldig beheer waardoor de verwachte besparingen niet gerealiseerd kunnen worden.

istaDES komt in de markt veel gelijksoortige problemen tegen in complexen met een WKO installatie. Deze WKO’s zijn gemiddeld zo’n 10 jaar oud en geven vaak dezelfde klachten bij de eindgebruikers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Koudeklachten
  • Hoge kosten
  • Laag of onbekend rendement
  • Slecht geïsoleerde woningen
  • Comfort niet goed ingeregeld
  • Slechte voorlichting eindgebruikers

Investeer in goed beheer

Goed beheer vraagt om inzicht en plannen. Het vraagt tijd om een complex systeem als een WKO, met een geavanceerde klimaatinstallatie van warmtepompen, lage temperatuur afgiftesysteem en zonne-energie, optimaal te laten presteren en af te stemmen op de warmte- en koudevraag in het wooncomplex. Daarom is goed beheer van de installatie absoluut noodzakelijk om storingen te voorkomen, het rendement te verhogen en te voldoen aan de wensen van de gebruikers. 

Monitoring

Veel beheerders kunnen de prestaties van hun systeem moeilijk beoordelen, omdat zij over te weinig meetpunten of data beschikken. Bovendien is het lastig om de data te interpreteren. Een van de belangrijkste aandachtspunten is dan ook: zorg dat u als beheerder zoveel mogelijk meet, om het functioneren van de installatie minutieus te kunnen monitoren en op basis van de monitoringsdata verbeteringen aan kunnen te brengen in hardware en inregeling.  

Onder regie van istaDES en in samenwerking met uw onderhoudspartij wordt het complete beheer van de installatie(s) in uw complexen uitgevoerd. Meer informatie over monitoring van uw installatie vindt u bij ReduQ.