Energie en water zijn natuurlijke hulpbronnen van onze planeet en daar zullen we zorgvuldig en verantwoordelijk mee om moeten gaan. istaDES is specialist op het gebied van het beheer van energie-installaties en het realiseren van energiebesparing.

Strategie

Duurzaamheid is een begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. istaDES neemt de betekenis van duurzaamheid echter heel serieus. Als je duurzaam handelt, dan kijk je naar de huidige behoefte van de mens op aarde en hoe we dat voor de toekomst en toekomstige generaties verder kunnen ontwikkelen, zonder dat mensen, milieu of economie hierdoor in gevaar komen.

Een zorgeloos beheer van uw energie-installatie en het creëren van een duurzaam en gezond leefklimaat is de kern van de activiteiten van istaDES. Al onze producten en diensten dragen bij aan besparing van hulpbronnen als energie, warmte en water. Onze bedrijfsvoering staat geheel in het teken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor nu en toekomstige generaties. istaDES biedt diverse tool om inzage te geven in verbruik waardoor nog meer energie bespaard kan worden.

Onze waarden

De Shared Values (waarden) van ista en istaDES vormen het fundament van ons bedrijf. Zij vertegenwoordigen niet alleen de identiteit van istaDES, maar ook de manier waarop wij met onze klanten samenwerken. Met onze focus gericht op duurzaamheid in een dynamische markt, staan we dagelijks voor nieuwe uitdagingen en kansen. In dat licht moeten wij ons zowel structureel als cultureel blijven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat onze Shared Values altijd een weerspiegeling zijn van de marktomstandigheden en van onze strategische doelen.

Onderstaande 5 Shared Values zijn voor ista en istaDES van groot belang.

ZELFSTURING STIMULEREN

MIJN commitment:
Ik neem actief verantwoordelijkheid, vervul mijn taken zelfstandig en omarm de mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen. Ik voel mij zelfverzekerd en competent.

ONS succes:
Wij dragen, in het kader van de desbetreffende taak, verantwoordelijkheid over aan alle niveaus. Daarmee geven wij blijk van vertrouwen in onze medewerkers en hun capaciteiten. 

AFSPRAKEN NAKOMEN

MIJN commitment:
Ik ben verantwoordelijk voor mijn doelstellingen en streef de realisatie hiervan proactief en met toewijding na. De bereikte prestaties motiveren mij. 

ONS succes:
Wij komen na wat wij beloven en streven consequent onze doelen na. Wij gaan uitdagingen aan om het succes van ons bedrijf te waarborgen.

RELATIES OPBOUWEN

MIJN commitment:
Ik houd rekening met de belangen van mijn klanten en collega's bij het aangaan van waardevolle relaties. Ik geniet van de coöperatieve en positieve sfeer die ik creëer.   

ONS succes:
Wij bouwen duurzame en langdurige relaties op met onze interne en externe klanten en belanghebbenden. Wij streven naar wederzijdse voordelen.

VERTROUWEN SCHEPPEN

MIJN commitment:
Ik schep een gemeenschappelijke cultuur van vertrouwen doordat ik respectvol en open ben en anderen waardeer. Deze werkomgeving inspireert mij.

ONS succes:
Wij communiceren open en eerlijk. Goede ideeën en prestaties erkennen wij, met kritiek gaan wij constructief en respectvol om.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

MIJN commitment:
Ik houd rekening met de consequenties van mijn beslissingen en handel weloverwogen. Daardoor lever ik een belangrijke bijdrage, waar ik trots op ben.

ONS succes:
Wij stemmen economische, ecologische en maatschappelijke belangen op elkaar af. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de middelen van onze medewerkers.