Techniek

Voor een volledig inzicht in het functioneren van uw (duurzame) energie-installatie en een goede afstemming van het warmteaanbod op de warmtevraag 

Vakkundig beheer van uw (duurzame) energie-installaties

Het technisch beheer van uw (duurzame) energie-installatie is bij istaDES in goede handen.
Of het nu gaat om het monitoren en beoordelen van de energetische prestaties, preventief onderhoud of storingen. Samen met uw installateur brengen wij uw energie-installatie zorgvuldig in kaart en bepalen we het technisch rendement van de installatie.

Daarnaast formuleren we een langjarig perspectief over het in stand houden van de energie-installatie. Uw installateur handelt de klachten en storingen af, waarbij istaDES continue over de schouder mee kijkt. De technisch manager van istaDES is een volwaardig gesprekspartner voor de installateur. Het technisch rendement wordt ook periodiek in kaart gebracht en met de opdrachtgever doorgenomen. Tevens wordt advies gegeven ter verbetering van de technische prestaties van de energie-installatie. 


De dienst Techniek richt zich op:

  • Monitoren energetische prestaties via ReduQ
  • Storingen, klachten, correctief & preventief onderhoud
  • Bewaking
  • Advisering in optimalisatie
  • Managementrapportage 
  • Opstellen jaarlijks investeringsplan op basis van MJOP
  • Planmatig onderhoud