Wie zijn we

Als zusterorganisatie van ista Nederland B.V. staat istaDES garant voor vakkundige beheer van uw (duurzame) energie-installatie.

Voor veel corporaties is duurzame energie-exploitatie niet langer een kernactiviteit. Daarnaast is het beheren van (duurzame) energie-installaties complex. Het vraagt niet alleen tijd en aandacht, maar ook kennis. Veel beheerders werken voor verbruiksafhankelijke afrekening al samen met ista Nederland. Een goed beheer van de energie-installaties is hier weliswaar nauw aan verbonden, maar is een andere 'tak van sport'. Dit heeft ertoe geleid dat ista Nederland een aparte business unit heeft opgezet: istaDES

istaDES richt zich volledig op het beheer, waarbij compleet inzicht wordt gegeven in het technisch en financieel rendement. Ook de administratieve activiteiten en het persoonlijk contact met uw eindgebruikers kan istaDES volledig van u overnemen. Daarbij worden uw eindgebruikers op de juiste wijze geïnformeerd en wordt er voldaan aan de wet- en regelgeving.