Wat doen we

Ontwikkeling en beheer

istaDES staat met haar partners garant voor vakkundige ontwikkeling van uw duurzame energie-installatie. Wij beschikken over de kennis en ervaring om niet alleen de projecten op te leveren conform de (EPC, etc.) eisen, maar om ook in de exploitatiefase prestaties te kunnen garanderen. We combineren daarbij technieken en concepten waardoor wij voor u duurzame woningen kunnen realiseren als ‘gasloos’, ‘EPC- 0’, ‘all-electric’ en Nul op de meter.

Alles vanuit beheerperspectief
Het gehele ontwikkeltraject benaderen wij vanuit beheerperspectief. In de plan- en conceptfase werken wij weliswaar met gestandaardiseerde concepten, specifieke projectafstemming blijft noodzakelijk. Zo worden problemen in de uitvoering en beheerfase voorkomen. Ook worden in deze fase de warmtetarieven en de exploitatieberekeningen opgesteld.

Van belang is een langjarige instandhouding van de installatie te kunnen realiseren. In de ontwerp- en realisatiefase tot en met de begeleiding van de oplevering toetsen wij of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen. Alle gebreken en tekortkomingen die van invloed zijn op de energieprestatie van de energie-installatie en het comfort zullen vastgelegd en gerapporteerd worden. Wij leveren pas op als alles goed functioneert en wij een soepel en efficient beheer kunnen borgen.

Download hier de brochure

Bekijkt u hier de video


Beheer en management

istaDES staat eveneens garant voor professioneel beheer & management van uw energie-installatie. Voor veel vastgoedeigenaren is energielevering een lastig vraagstuk omdat deze niet langer tot de kernactiviteiten behoort. Gevolg hiervan is dat het veelal aan kennis ontbreekt, waardoor er weinig of geen grip is op het rendement van de energie installatie.

istaDES organiseert voor u het beheer. Dit doen wij in samenwerking met uw installateur en andere aanspreekpunten binnen uw organisatie. Kennis en kunde blijven zo binnen uw organisatie behouden en energiebesparingen, als gevolg van een beter rendement, komt uw organisatie direct ten goede.

Download hier de brochure

Bekijk hier de video

De beheer activiteiten zijn onder te verdelen in 4 segmenten, Techniek, Financiën, Contractbeheer en Klantenservice.

Klik hier voor meer informatie over deze aandachtsgebieden.

Uw voordelen van istaDES:

  • Volledige ontzorging bij de ontwikkeling en beheer van uw duurzame energie-installatie
  • Belang van de corporatie is geborgd
  • Bundeling volume = kennis + continuïteit
  • Kostenreducties worden aantoonbaar gemaakt
  • Bewaking van prestaties & onderhoudskwaliteit
  • Veranderingen in wetgeving worden gedekt
  • Kennis en kunde blijven behouden binnen de corporatie