Paul

Unit Manager 

Paul (1967) is vanaf augustus 2016 unit manager van istaDES. Sinds 2002 is hij werkzaam binnen de Nederlandse energiesector. Voor die tijd bekleedde hij diverse managementfuncties in de telecomwereld. Hij is verantwoordelijk geweest voor de liberalisering van de kleinverbruikers bij de REMU. Klachtenmanagement was hierbij zijn grootste aandachtspunt. Paul zette zijn carrière voort bij Vestia van 2009 tot 2016 met als doel de duurzame energie te professionaliseren. De Vestia portefeuille werd ondergebracht bij Corporatie Energie Beheer (CEB), waar hij vanaf begin 2014 tot eind 2015 de functie van directeur bekleedde. Het opzetten en beheren van het gehele proces rondom energie-installaties is het werkgebied van Paul. Dit zal hij verder uitbreiden binnen istaDES.

Rüdiger

Operationeel manager

Rüdiger (1970) is vanaf oktober 2016 operationeel manager bij istaDES. Sinds 1999 is hij werkzaam in de installatietechniek bij verschillende adviesbureaus. Hij heeft daarbij vele nieuwbouw- en renovatieprojecten gerealiseerd als ontwerper en projectleider van alle gebouwgebonden installaties. Sinds 2012 is hij werkzaam als projectleider en adviseur Beheer, Onderhoud en Monitoring. Als adviseur heeft hij ervaring opgedaan met het opstellen van het onderhoudsbeleid en prestatiecontracten of Service Level Agreement (SLA) en de implementatie ervan. Tevens is hij werkzaam als auditor voor derden bij (prestatie)onderhoudscontracten of SLA's. Als projectleider heeft hij ervaring opgedaan met het adviseren bij de invulling en realisatie van het onderhoudsbeleid, alsook met het ontwerpen, aanbesteden en uitvoeren van diverse vervangingen en renovaties van gebouwgebonden installaties.

Evert

Operationeel manager

Evert (1965) is vanaf november 2016 operationeel manager bij istaDES. Sinds 1987 is hij werkzaam in de installatietechniek bij verschillende installatiebedrijven en adviesbureaus.
Hij heeft daarbij vele nieuwbouw- en renovatieprojecten gerealiseerd als ontwerper en projectleider van alle gebouwgebonden installaties. Sinds 2013 is hij werkzaam als projectleider Beheer, Onderhoud en Monitoring. Als projectleider heeft hij ervaring opgedaan met het op beleidsniveau opstellen van het onderhoudsbeleid en prestatiecontracten gelieerd aan de PAS 55 en ISO 55000 Asset Management and Anatomy van de gebouwgebonden installaties. Tevens organiseert hij het aanbesteden van de onderhoudscontracten alsmede de begeleiding en het adviseren tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden als contractbeheerder, zowel op technisch als financieel gebied.

Marc

Operationeel manager

Marc (1963) is vanaf februari 2017 operationeel manager bij istaDES. Sinds 1988 is hij werkzaam in de installatietechniek bij diverse installateurs. Op het gebied van ontwerp, calculatie en uitvoering heeft hij veel ervaring in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Twintig jaar geleden was hij voor het eerst betrokken bij duurzame wko-technieken. De afgelopen vier jaar was hij werkzaam als adviseur installaties bij woningbouwcorporatie Staedion verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Ook hield hij zich bezig met verduurzaming van het bezit en het opstellen van prestatiecontracten.
Bij istaDES beheert Marc voor diverse opdrachtgevers wko-installaties. Het optimaal functioneren van installaties op zowel technisch als financieel gebied heeft zijn voornaamste aandacht.

Michel

Operationeel manager

Michel (1978) is vanaf januari 2017 operationeel manager bij istaDES. Sinds 2005 is hij werkzaam in de vastgoedsector bij verschillende woningcorporaties en in de aannemerij. Hij heeft daarbij vele nieuwbouw- en renovatievastgoedprojecten ontwikkeld vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase. Sinds 2014 is hij werkzaam als projectleider/teamleider Beheer en Onderhoud.
In die functie heeft hij onder andere ervaring opgedaan in:
• het coördineren en aansturen vastgoedonderhoud van installaties en bouwkundig voor ruim
  2.900 panden voor Defensie;
• het opstellen en beter beheersbaar maken van service- en onderhoudscontracten;
• het opstellen van RGVO-overeenkomst tussen aannemersbedrijf en woningcorporatie (UAV-
GC contractvorm)
Ook de operationele aansturing van de onderhoudspartijen, het opstellen van service- en onderhoudscontracten, het opstellen van mjop’s en het uitvoeren van storingen, correctief en preventief onderhoud van zowel het vastgoed als de installaties behoort tot zijn taken.

Joke

Projectassistente

Joke (1980) is vanaf november 2016 projectassistente bij istaDES. Ruim vijftien jaar heeft zij ervaring opgedaan in projectondersteuning en secretariële werkzaamheden, waarvan de laatste tien jaar bij een technisch adviesbureau.

Krijn

Energieconsultant

Krijn (1980) is vanaf januari 2017 werkzaam als energieconsultant bij istaDES. Sinds 2004 is hij werkzaam in de adviessector voor de installatietechniek. Van vele nieuwbouw- en renovatieprojecten heeft hij het ontwerp opgesteld en de prijsuitvraag verzorgd voor de energievoorziening voor warmte en koude. Als adviseur heeft hij ervaring opgedaan met het op beleidsniveau opstellen van energievisies, maar ook met het vaststellen en beoordelen van tarieven en leveringscontracten voor warmte en koude.

Paul

Adviseur duurzame projectontwikkeling

Paul (1979) is vanaf augustus 2017 werkzaam als adviseur duurzame projectontwikkeling bij istaDES. Hij werkt sinds 2007 als consultant innovatiemanagement op het gebied van duurzaamheid, zowel op nationaal als Europees niveau. Denk daarbij aan onderwerpen als een duurzame energievoorziening voor de gebouwde omgeving, grondstofschaarste en biobased economy. Daarnaast is Paul actief geweest als (internationaal) projectontwikkelaar en tevens als projectmanagers voor deze projecten. Sinds januari 2017 werkt hij voornamelijk aan de uitrol van duurzame energieconcepten voor de gebouwde omgeving, zoals wko-systemen. Paul heeft ruime ervaring met het uitvoeren en ontwikkelen van strategische studies, subsidies (zoals H2020), beleidsstudies en conceptvergelijkingsstudies.

Marco

Operationeel manager

Marco (1974) is vanaf november 2017 operationeel manager bij istaDES. Sinds 1995 is hij werkzaam in de installatie- en adviesbranche. Hij heeft daarbij uiteenlopende projecten uitgevoerd betreffende restauratie, renovatie en nieuwbouw voor overheid en bedrijfsleven. Marco heeft veel ervaring met het vormgeven van aanbestedingen, zowel aan de kant van opdrachtgevers door tenders in de markt te zetten als aan de kant van opdrachtnemers door in te schrijven op (zeer omvangrijke) projecten. Naast contractmanagement richt Marco zich op projectontwikkeling. Zijn sterke procesmanagementvaardigheden zet hij in voor de aansturing en verdere ontwikkeling van istaDES.