Paul

Unit Manager 

Paul (1967) is vanaf augustus 2016 unit manager van istaDES. Sinds 2002 is hij werkzaam binnen de Nederlandse energiesector. Voor die tijd bekleedde hij diverse managementfuncties in de telecomwereld. Hij is verantwoordelijk geweest voor de liberalisering van de kleinverbruikers bij de REMU. Klachtenmanagement was hierbij zijn grootste aandachtspunt. Paul zette zijn carrière voort bij Vestia van 2009 tot 2016 met als doel de duurzame energie te professionaliseren. De Vestia portefeuille werd ondergebracht bij Corporatie Energie Beheer (CEB), waar hij vanaf begin 2014 tot eind 2015 de functie van directeur bekleedde. Het opzetten en beheren van het gehele proces rondom energie-installaties is het werkgebied van Paul. Dit zal hij verder uitbreiden binnen istaDES.

Michel

Operationeel manager

Michel (1978) is vanaf januari 2017 operationeel manager bij istaDES. Sinds 2005 is hij werkzaam in de vastgoedsector bij verschillende woningcorporaties en in de aannemerij. Hij heeft daarbij vele nieuwbouw- en renovatievastgoedprojecten ontwikkeld vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase. Sinds 2014 is hij werkzaam als projectleider/teamleider Beheer en Onderhoud.
In die functie heeft hij onder andere ervaring opgedaan in:
• het coördineren en aansturen van vastgoedonderhoud en installaties voor ruim 2.900 panden voor Defensie;
• het opstellen en beter beheersbaar maken van service- en onderhoudscontracten;
• het opstellen van RGVO-overeenkomst tussen aannemersbedrijf en woningcorporatie (UAV-GC contractvorm)
Ook de operationele aansturing van de onderhoudspartijen, het opstellen van service- en onderhoudscontracten, het opstellen van mjop’s en het uitvoeren van storingen, correctief en preventief onderhoud van zowel het vastgoed als de installaties behoort tot zijn taken.

Marco

Operationeel manager

Marco (1974) is vanaf november 2017 operationeel manager bij istaDES. Sinds 1995 is hij werkzaam in de installatie- en adviesbranche. Hij heeft daarbij uiteenlopende projecten uitgevoerd betreffende restauratie, renovatie en nieuwbouw voor overheid en bedrijfsleven. Marco heeft veel ervaring met het vormgeven van aanbestedingen, zowel aan de kant van opdrachtgevers door tenders in de markt te zetten als aan de kant van opdrachtnemers door in te schrijven op (zeer omvangrijke) projecten. Naast contractmanagement richt Marco zich op projectontwikkeling. Zijn sterke procesmanagementvaardigheden zet hij in voor de aansturing en verdere ontwikkeling van istaDES.

Menno

Operationeel manager

Menno is vanaf juli 2018 operationeel manager bij istaDES. Sinds 2000 is hij actief in de installatie branche, zowel aan de realisatie- als aan de adviserende kant. Menno heeft daar de functies van tekenaar tot projectmanagement doorlopen. Zijn kennisgebieden zijn WKO, duurzame collectieve installaties en algemene klimaat techniek. Voor BodemenergieNL heeft Menno mede de cursus opgezet, examen ontwikkeld en cursus gegeven. De meeste duurzame energieprojecten werden uitgevoerd onder een UAV GC contract. Menno zal tevens zijn ervaring in projectmanagement inzetten om de projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verder zal Menno zijn ervaring gebruiken voor de verdere aansturing en ontwikkeling van istaDES.

Krijn

Energieadviseur

Krijn (1980) is vanaf januari 2017 werkzaam als energieadviseur bij istaDES. Sinds 2004 is hij werkzaam in de adviessector voor de installatietechniek. Van vele nieuwbouw- en renovatieprojecten heeft hij het ontwerp opgesteld en de prijsuitvraag verzorgd voor de energievoorziening voor warmte en koude. Als adviseur heeft hij ervaring opgedaan met het op beleidsniveau opstellen van energievisies, maar ook met het vaststellen en beoordelen van tarieven en leveringscontracten voor warmte en koude.

Marc

Energieadviseur

Marc (1963) is vanaf februari 2017 energieadviseur bij istaDES. Sinds 1988 is hij werkzaam in de installatietechniek bij diverse installateurs. Op het gebied van ontwerp, calculatie en uitvoering heeft hij veel ervaring in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Twintig jaar geleden was hij voor het eerst betrokken bij duurzame wko-technieken. De afgelopen vier jaar was hij werkzaam als adviseur installaties bij woningbouwcorporatie Staedion verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Ook hield hij zich bezig met verduurzaming van het bezit en het opstellen van prestatiecontracten.
Bij istaDES beheert Marc voor diverse opdrachtgevers wko-installaties. Het optimaal functioneren van installaties op zowel technisch als financieel gebied heeft zijn voornaamste aandacht.

Joke

Projectassistente

Joke (1980) is vanaf november 2016 projectassistente bij istaDES. Ruim vijftien jaar heeft zij ervaring opgedaan in projectondersteuning en secretariële werkzaamheden, waarvan de laatste tien jaar bij een technisch adviesbureau.

Marja

Medewerkster Inside Sales

Marja (1964) is sinds 1984 werkzaam bij ista Nederland, de zusterorganisatie van istaDES. Zij bekleedde hier diverse functies op diverse afdelingen en heeft veel kennis en ervaring in het adviseren in de juiste meetoplossingen en de brede mogelijkheden van energiedienstverlening. Sinds 10 jaar is zij werkzaam op de afdeling Inside Sales en heeft, naast het opstellen van aanbiedingen, veelvuldig klantcontact. Hierdoor ervaart zij van dichtbij de veranderingen en wensen in de markt van energielevering; mede als gevolg van de Warmtewet en energietransitie. Door de ontwikkelingen in de markt op het gebied van verduurzaming van woningen heeft zij veel kennis opgebouwd, die zich vertaalt in passende aanbiedingen voor de optimale energiedienstverlening van meten, afrekenen en monitoren van verbruiken. Deze saleservaring neemt zij sinds 2017 mee in haar activiteiten voor istaDES.