Waarom istaDES

Beheer steeds belangrijker

Beheer van zowel collectieve als individuele (duurzame) installaties wordt steeds belangrijker. Energiebesparing en wetgeving hieromtrent blijven hoog op de politieke agenda staan. Daarnaast neemt het milieubewustzijn en de daarmee samenhangende maatregelen een steeds grotere rol in. 
Voor veel corporaties is duurzame energie-exploitatie niet langer een kernactiviteit. Ook veranderingen in wetgeving gaan snel, waardoor corporaties onvoldoende kennis van energie-installaties in huis hebben. Dit zorgt ervoor dat het vaak lastig is het beheer van de energie-installatie individueel op te pakken. 

istaDES denkt in oplossingen en kan u hierin geheel ontzorgen

Veel beheerders werken voor verbruiksafhankelijke afrekening samen met ista Nederland. Een goed beheer van de energie-installaties is hier weliswaar nauw aan verbonden, maar is een andere 'tak van sport'. Dit heeft ertoe geleid dat ista Nederland een aparte business unit heeft opgezet: istaDES

Het beheren van (duurzame) energie-installaties is complex. Het vraagt aandacht, kennis, geld en tijd. istaDES richt zich volledig op dit energievraagstuk, waarbij compleet inzicht wordt gegeven in het technisch en financieel rendement. Ook de administratieve activiteiten en het persoonlijk contact met uw eindgebruikers kan istaDES volledig van u overnemen. Daarbij worden uw eindgebruikers op de juiste wijze geïnformeerd en wordt er voldaan aan de wet- en regelgeving.

Professioneel beheer verbetert het rendement van uw installatie en verkleint risico's