Ook het financieel rendement in kaart gebracht

Het is niet alleen van belang te weten of een installatie technisch rendeert. Het financiële rendement is minstens zo belangrijk. Er moet daarom worden vastgesteld of de installatie financieel in balans is. Dat kan worden bepaald door inkomsten naast uitgaven te zetten. istaDES bewaakt deze boekhouding en kan deze (op termijn) zelfs van de opdrachtgever overnemen. Maandelijks worden financiële rapportages gemaakt die op kwartaalbasis met de opdrachtgever worden doorgenomen.


De dienst Financiën richt zich op het controleren van:

  • Voorschotbedragen
  • Meterstanden
  • Jaarlijkse afrekening
  • Eindafrekening bij mutaties
  • Inkoopfacturen
  • Betalingen en ontvangsten
  • Opstellen kwartaalrapportages