Verwerkersovereenkomst

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen bewoners meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Samen met u als beheerder gaan wij graag een verwerkersovereenkomst aan om de afspraken rondom de privacy van uw bewoners vast te leggen en met elkaar te borgen. Deze verwerkersovereenkomst vindt u hier terug ter naslag.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw contactpersoon bij istaDES.